Opstartskonferencen blev afholdt virtuelt, så pædagoger, PPR, sundhedsplejesker m.fl. fulgte med på webcam.

Faglighed og fagpersoner skaber forandring

​​​​​​​300 medarbejdere fandt et fælles fagligt afsæt, da de d. 14 og 16 september mødtes til online opstartskonference for projekt Sammen om børn.

- I som fagpersoner har ekstrem betydning for at skabe en forandring.

Sådan startede de tre undervisere fra KP, Københavns Professionshøjskole, deres virtuelle oplæg for de fremmødte, som alle er involveret i projektet.

Det omfatter både ledere, pædagoger, medhjælpere, dagplejere, PPR, Forebyggende socialrådgivere og sundhedsplejersker m.fl.

I løbet af de tre timer opstartskonferencen varede, fik deltagerne via oplæg, slides og øvelser, præsenteret og arbejdet med de fire grundlæggende temaer i Sammen om børn.

Samarbejde og teori i praksis

En af bevæggrundene for projektet er, at de første 1000 dage i et barns liv er afgørende i deres selvforståelse af, om de er et vigtigt menneske i livet.

Temaerne og den dertilhørende teori skulle derfor give de fagprofessionelle et konkret afsæt for at udforske og udvikle det konkrete møde med børn og forældre i hverdagen.

Der blev bl.a. arbejdet med begreber såsom tilknytning, mentalisering, interaktion og markeringer, ligesom deltagerne blev opfordret til at spørge sig selv ’hvordan møder jeg barnet i hverdagen ift. at sætte mig ind i barnets sted?’

For at gøre teorien og indsatserne håndgribelige i hverdagen, har hvert distrikt desuden valgt et tema, hvor man vil sætte særligt ind ift. samspillet med og mellem både børn og forældre.

  • Distrikt Hedehusene har fokus på ’Børns deltagelse’
  • Distrikt Baltorp har fokus på ’Modtagelsen’

’Vi skal tilbyde social interaktion af høj kvalitet’

Inden den teoretiske del af opstartskonferencen havde de to distriktsledere, Anette Lykke og Helle Kristiansen, samt Lærings- og Udviklingschef, Lotte Aabye, introduceret og delt deres visioner for projektet.

Her blev der sat ord på de store ambitioner og visioner, som projektet er i gang med at virkeliggøre.

- Vi skal tilbyde social interaktion af høj kvalitet, lød ordene fra distriktsleder Anette Lykke, Distrikt Hedegården, da det blev hendes tur til at byde velkommen til aftenens online opstartskonference.

Hun blev supplereret af Helle Kristiansen, distriktsleder i Baltorp, som beskrev sin tiltro til, ’at projektet vil klæde os på til at gå nye veje med nye erfaringer og kreative ideer.’

Tilsvarende lagde Lotte Aabye vægt på samskabelse og viden, som helt centrale elementer i projektets fremdrift:
- Sammen skal vi udvikle, samskabe og danne noget nyt. Så brug jeres viden, sæt den i spil, og bliv klogere og dygtigere undervejs.

Seneste nyheder